قرار گیری نام دکتر سیدپور، دانشیار گروه عمران دانشگاه شمال برای دومین سال پیاپی در میان ۲ درصد محققین برتر پر استناد جهان در ۲۰۲۰

 

فهرست ۲ درصد برتر نویسندگان پر استناد دنیا در سال ۲۰۲۰ توسط محققین دانشگاه های استنفورد و نیومکزیکو و نیز موسسه الزویر بر مبنای شاخص های استاندارد شده استنادی اعلام گردید. با استفاده از یک شاخص ترکیبی مبتنی بر شش معیار (بر مبنای داده های Scopus)، یک پایگاه داده از ۲ درصد برتر از محققین پر استناد در تمام زمینه های علمی ارائه گردیده است. معیارهای مورد استفاده شامل تعداد کل ارجاعات، شاخص H-Index، شاخص HM-Index تنظیم شده بر اساس نویسنده، تعداد ارجاعات به مقالات به عنوان نویسنده منفرد یا مشترک و……است.

در فهرست سال ۲۰۲۰ در زمینه مهندسی عمران، ۱۸ نفر از اساتید دانشگاه های کشور از جمله نام جناب دکتر سیدپور از دانشگاه شمال نیز جای گرفته است. این موفقیت را خدمت ایشان و خانواده بزرگ دانشگاه شمال تبریک عرض می کنیم.

 

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3

https://www.instagram.com/p/CVxkdEjMl-M/?utm_medium=share_sheet