مدارک لازم جهت مصاحبه دکتری ۹۶ مرحله تکمیل ظرفیت

اطلاعیه دانشگاه شمال در خصوص مرحله دوم آزمون دوره دکتری تخصصی ۱۳۹۶

در مرحله تکمیل ظرفیت (مدارک لازم جهت حضور در مصاحبه)

فایلهای پیوست را مشاهده نمایید: