مراسم تکریم و معارفه مدیر گروه روانشناسی، با حضور ریاست دانشگاه و اعضای شورای دانشگاه

مراسم تکریم و معارفه مدیر گروه روانشناسی با حضور سرپرست دانشگاه و اعضای شورای دانشگاه، روز دوشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲ در سالن VIP حوزه ریاست برگزار شد.

نخست ریاست دانشگاه از زحمات دکتر غلامعلی رودی، مدیر اسبق گروه روانشناسی قدردانی نموده و با توجه به اصل تخصص گرایی، خانم دکتر مومنی را به عنوان مدیر گروه انتخاب نمودند. و فرموند ایشان مسلما اشراف بیشتری بر این رشته و آشنایی با استادان مربوطه دارد. رغبت زیاد متقاضیان به این رشته، ارتباط شما با دانشجویان، و نیز ارتباط عوامل روانشناسی در نقض هنجارهای اجتماعی و هنجارهای تحصیلی، مسئولیت مدیر گروه روانشناسی را سنگین تر می نماید. انشالله یک اثر یادگار و ماندگار از خود بر جای بگذارید و موفق باشید.

سپس دکتر مهرداد هاشمی کمانگر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، ضمن سپاسگزاری از دکتر رودی در انجام وظایف مدیریت روانشناسی، به خانم دکتر مومنی تبریک گفته و از ایشان خواستند که در انتخاب استادان شاخصهای ذیربط را رعایت نمایند و در پایان آرزوی موفقیت برای ایشان داشتند.
همچنین آقایان دکتر امامقلی زاده ریاست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و دکتر رودی مدیریت پیشین گروه روانشناسی، به محدودیتهای گروه روانشناسی به ویژه در زمینه جذب استادان اشاره نمودند و اینکه علیرغم پایین بودن حق التدریس استادان حاضر به تدریس می شوند تشکر نموده اند.
خانم دکتر مومنی سرپرست جدید گروه روانشناسی، ابتدا از آقای دکتر رنجبر بخاطر اداره مدبرانه و از آقای دکتر رودی بخاطر دلسوزیهایش سپاسگزاری نموده است و وعده دادند که این رشته را در دانشگاه و استان به جایگاه شایسته ارتقاء دهند. ایشان همچنین جذب استادان با صلاحیت و نیز بررسی و بهبود مسایل روانی دانشجویان، برپایی همایشها را به عنوان برنامه های خود اعلام نموده اند.
در پایان حکم‌ انتصاب خانم دکتر مومنی بعنوان سرپرست جدید گروه روانشناسی قرائت و تسلیم گردید.