مراسم معارفه دکتر سید محمد سیدپور به عنوان مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم معارفه مدیر گروه مهندسی عمران، صبح روز شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه، طی حکمی دکتر سید محمد سیدپور را به عنوان مدیر گروه مهندسی عمران منصوب نموده، ضمن اهداء حکم مسئولیتشان، برای ایشان در مسولیت جدیدشان آرزوی توفیق نمودند.
گفتنی است؛ دکتر سیدپور، دانشیار گروه آموزشی عمران دانشگاه شمال، افتخار قرار گرفتن در میان دو درصد محققین برتر (مهندسی عمران) پراستناد جهان در ۲۰۲۲ از طرف دانشگاه های استنفورد و نیومکزیکو و نیز موسسه الزویر برای سویمن سال متوالی را دارند.