مراسم نکوداشت مقام پدر معنوی دانشگاه شمال، جناب پروفسور رستمی

به پاس سالها حمایت و تلاش پدرانه ایشان در دانشگاه شمال، به همت کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه مقارن با جشن روز پدر با اهداء لوح تقدیر و هدیه یادبود صورت پذیرفت.