نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فن آور و دانش بنیان استان مازندران در دانشگاه شمال

مرکز کارآفرینی دانشگاه شمال به مناسبت هفته پژوهش میزبان برگزاری نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فن آور و دانش بنیان استان مازندران در تاریخ ۱۷ الی ۱۸ آذر ۱۴۰۰ می باشد. کلیه علاقه مندان می توانند از ساعت ۱۰ الی ۱۷ تاریخ های ذکر شده از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند که جزییات برنامه در پوسترهای ذیل اطلاع رسانی شده است