مزایده فروش رایانه های دست دوم شامل کیس و مانیتور

دانشگاه شمال در نظر دارد تعدادی از رایانه های دست دوم خود را از طریق مزایده به فروش بگذارد. لذا در صورت تمایل با بخش اداری دانشگاه شمال تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت مشخصات کیس و مانیتور فایل های  ذیل را دریافت کنید.

کیس ۱

کیس ۲

تعداد ۳۰

 

 

مانیتور ۱ _ CRT

تعداد ۵۶

تلفن دانشگاه ** ۴۴۲۰۳۷۱۰-۱۳
فکس دبیرخانه مرکزی دانشگاه ** ۴۴۲۰۳۷۵۵-۴۴۲۰۳۶۳۸
مدیر اداری و پشتیبانی اسماعیل مختاری ۴۴۲۰۳۷۳۵
امور ادرای علی اصغر رضوی ۴۴۲۰۳۷۳۶