مسابقات تنیس روی میز و تیراندازی با تفنگ بادی (برادران- خواهران)

دانشجویان علاقه مند  جهت شرکت در مسابقات و ثبت نام تا تاریخ  ۲۵-۰۸-۱۴۰۱ به اتاق تربیت بدنی و فوق برنامه  طبقه سوم آمارد آقای مجید عفتی مراجعه فرمایند.

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

مدیریت فوق برنامه