مناقصه بیمه تکمیلی درمان

با عنایت به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی درمان این دانشگاه، نرخ جدید برای سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را با تعرفه های ذیل و فرانشیز ۳۰%  حداکثر تا تاریخ ۲۲-۰۶-۱۴۰۰ به صورت درب بسته به مدیر امور اداری ( آقای مختاری به شماره تماس ۰۹۱۱۲۲۱۰۹۵۷) تحویل فرمائید.

فایل زیر را دانلود کنید:

>> استعلام بیمه تکمیلی ۱۴۰۰  <<