مناقصه بیمه تکمیلی درمان و حوادث دانشجویی دانشگاه شمال

با عنایت به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی درمان این دانشگاه، نرخ جدید برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را با تعرفه های مشخص شده حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۹-۰۷-۱۴۰۱ به صورت درب بسته به مدیر امور اداری و پشتیبانی ( آقای مختاری به شماره تماس ۰۹۱۱۲۲۱۰۹۵۷) تحویل فرمائید.

دانلود طرح پیشنهادی بیمه تکمیلی و دانشجویی ۱۴۰۱