مناقصه خرید تجهیزات الکتریکی

مناقصه تا تاریخ ۲-۵-۱۴۰۱بصورت در بسته به حوزه اداری آقای اسماعیل مختاری تحویل داده شود.

نکته : حتما پیش فاکتور دارای کد اقتصادی و مالیات بر ارزش فزوده باشد.

۰۹۱۱۲۲۱۰۹۵۷          اسماعیل مختاری

۰۹۱۱۸۵۲۴۶۴۳           فرامرز پاکدل

۱ کابل ۴*۴ مدل سمنان ۱۰۰متر
۲ کابل ۲*۲٫۵ مدل سمنان ۱۰۰متر
۳ کابل۲*۱٫۵ مدل سمنان ۱۰۰متر
۴ لامپ ۱۲وات LED مدل ایندوکوپ ۵۰۰متر
۵ پروژکتور ۲۰۰وات مدل افق ۶عدد
۶ فتوسل ۱۶ آمپر نوسان ۵عدد