مناقصه خرید تجهیزات حوزه صنعت پزشکی الکترونیکی

به اطلاع می رساند دانشگاه شمال در نظر دارد تجهیزات حوزه صنعت پزشکی الکترونیکی را با مشخصات زیر خریداری نماید لذا پیشنهادات خود را به صورت درب بسته حداکثر تا تاریخ  ۳۰ دی ماه ۹۹ به مدیر امور اداری ( آقای مختاری – ۰۹۱۱۲۲۱۰۹۵۷ و ۰۱۱۴۴۲۰۳۷۳۵) تحویل فرمایید.

و شماره ۰۹۱۱۸۵۲۴۶۴۳ آقای پاکدل