مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی – علوم ورزشی

به اطلاع می رساند دانشگاه شمال در نظر دارد  اقلام آزمایشگاهی مرتبط با علوم ورزشی با مشخصات زیر خریداری نماید لذا پیشنهادات خود را به صورت درب بسته حداکثر تا تاریخ  ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ به مدیر امور اداری ( آقای مختاری – ۰۹۱۱۲۲۱۰۹۵۷ و ۰۱۱۴۴۲۰۳۷۳۵) تحویل فرمایید.

یا با شماره ۰۹۱۱۸۵۲۴۶۴۳ آقای پاکدل تماس حاصل فرمایید.