مناقصه خرید یک دستگاه فتوکپی

 دانشگاه شمال در نظر دارد یک دستگاه فتوکپی مدل توشیبا   Toshiba 3528 را طی فرایند مناقصه خریداری نماید لذا حداکثر تا تاریخ ۵-۹-۱۴۰۱ استعلام  را به صورت درب بسته به مدیر اداری و پشتیبانی آقای مختاری به شماره تماس ۰۹۱۱۲۲۱۰۹۵۷ تحویل فرمایید

 امور اداری و پشتیبانی و تدارکات دانشگاه شمال