نشست اعضای هیات مدیره کانون داوران حقوقی استان مازندران با ریاست دانشگاه شمال

ریاست دانشگاه شمال و اعضای هیات مدیره کانون داوران حقوقی استان مازندران، روز یکشنبه مورخ ۱۰ دیماه ۱۴۰۲ در دفتر ریاست دانشگاه، نشستی برگزار گردید.

نخست دکتر داوود قاسمی یکی از اعضای هیات مدیره کانون داوران بیان داشتند: «در یکماه آینده در دانشگاه میخواهیم یک همایش ملی داوران برگزار کنیم و خواستار مشارکت دانشگاه در این زمینه هستیم.» سپس آقای مهدی فرزانه، دبیر همایش، از جمله اهداف این همایش را ایجاد کانون داوران کشور عنوان داشته ضمن آنکه می خواهیم دستاوردهای کانون داوران را در این همایش به نمایش بگذاریم که با توجه به حضور مقامات عالی رتبه و پوشش خبری آن در صدا ‌و سیما، می تواند انعکاس خوبی برای معرفی دانشگاه در سطح جامعه باشد. قرار شده است که کلیپی از مجموعه و نیز کارگاههایی در روز همایش ارائه و برپا شود.

خانم دکتر ملایی زاده، رییس هیات مدیره کانون داوران مازندران، از دانشگاه شمال قدردانی نموده و در مورد چگونگی اطلاع رسانی در صدا و سیما و نیز سین برنامه ها توضیحاتی را ارائه داده اند و در نهایت تفاهم گردید که این همایش در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ به میزبانی دانشگاه شمال برگزار گردد.