نشست بررسی همکاری های مشترک دانشگاه شمال با اداره کل گاز استان مازندران

در راستای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و اجرایی نمودن سیاست های معاونت پژوهشی و فناوری در جهت معرفی پتانسیل ها، امکانات و توانمندی های دانشگاه به

سازمان های مختلف، نشست مشترک پژوهشی بین دانشگاه شمال با  شرکت گاز استان مازندران با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین و مدیران گروه رشته های مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، مدیریت و حسابداری و رئیس پژوهش شرکت گاز استان مازندران برگزار گردید که ضمن آشنایی شرکت گاز  استان با پتانسیل های دانشگاه شمال تصمیمات ذیل جهت همکاری دو طرف اتخاذ گردید:

۱-     همکاری های پژوهشی در زمینه اجرای طرح های پژوهشی مورد نیاز شرکت گاز استان توسط دانشگاه.

۲-     برنامه ریزی جهت برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی مشترک در دانشگاه شمال.

۳-     حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در راستای رفع نیاز های شرکت گاز استان

۴-     بهره گیری از پتانسیل اعضای هیات علمی دانشگاه در جهت برگزاری سخنرانی های علمی و کارگاه های تخصصی و ایجاد تیم های تخصصی متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه و کارکنان شرکت گاز جهت تعیین اولویت های پژوهشی

۵-     انجام بازدید های علمی اساتید و دانشجویان دانشگاه با فرایند های کاری و تخصصی شرکت گاز

۶-      معرفی دانشجویان رشته های مرتبط جهت گذراندن دوره های کارآموزی و کارورزی در شرکت گاز استان

۷-     ارسال رزومه اعضای هیات علمی مرتبط با فعالیت های شرکت گاز در جهت عضویت در کارگاه های ماتریس خلاقیت و انتخاب ناظران پژوهشی آن شرکت.

۸-     معرفی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه در راستای انجام و رفع نیاز های آزمایشگاهی شرکت گاز استان.

 

//