نشست سرپرست دانشگاه شمال با کارکنان حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ نشستی با حضور دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه، معاونین، روسای دانشکده ها، مدیران ستادی دانشگاه و کلیه پرسنل حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، در سالن VIP حوزه ریاست دانشگاه راس ساعت ۷:۳۰ صبح برگزار گردید.
دکتر حسین رنجبر، با مصراعی از فردوسی سخنان خویش را بدین گونه آغاز نمودند:
«توانا بود هرکه دانا بود»
روی سخنم با کارشناسان آموزش است که باید بر مقررات آموزشی تسلط داشته باشند. حتی اگر شده آزمونی از آیین نامه ها برگزار شود تا مروری دقیق تر صورت بگیرد.
پذیرش مسئولیت و پاسخگویی بسیار مهم هست. نباید مسئولیت را به قسمت های دیگر منتقل کنیم. برای مثال از اختلالی که در ارایه خدمات آموزشی ایجاد شده است عذر خواه باشیم. تکریم دانشجو بسیار مهم است. باید به سیستم وفادار بوده و احساس تعلق به آن داشته باشیم. دانشگاه خانه دوم ماست.
نکنه دیگر حق مطلع بودن دانشجویان از فرایند پرونده آنها و مقرات آموزشی است. احکام کمیسیون موارد خاص باید در پرو‌نده درج شود و دانشجو مطلع شود تا بروکراسی اداری کمتر شود.
ما حاضر به شنیدن نکته نظرات و سخنان شما همکاران محترم آموزشی هستیم و در نهایت به پرسشهای کارشناسان آموزش پاسخ داده شد.
برخی از کارمندان این حوزه، ضمن تشکر از دکتر رنجبر، اعلام داشتند این اولین باریست که نشستی با حضور هیات رئیسه و کارمندان برگزار شد، دغدغه های خویش و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد را بیان داشتند:

  • آموزش قلب دانشگاه است و آبروی ما در سطح شهر محسوب میشود.
  • استرس و فشار روحی بر کارمندان آموزش زیاد است.
  • زمانبندی ها درحوزه آموزش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید رعایت دقیق تری صورت گیرد.
  • تعداد نیروی انسانی آموزشی کم هستند و برخی از نیروها دوتا مسئولین مجزا دارند.

در ادامه معاونین محترم اداری و مالی، و آموزشی و تحصیلات تکمیلی، به سوالات مطرح شده پاسخ دادند.

در پایان دکتر حسین رنجبر در خصوص مسائل مطرح شده، موارد ذیل را خواستار شدند.

  • هر دانشکده کانال های ارتباطی با دانشجویان ایجاد و ارتباط را قوی تر نمایند.
  • جلسات مستمر (هر دو هفته یکبار) باکارمندان آموزش گذاشته شود و دغدغه های آموزش و مشکلات مطرح شود.
  • مدیران حضوری میدانی و فعال در میان دانشجویان داشته باشند.
  • کارگروهی برای پاسخگویی به سوالات داوطلبان اعلامی از سوی سازمان سنجش و ترغیب آنان تشکیل شود.