نشست صمیمی ریاست دانشگاه با دبیران انجمن های علمی دانشگاه و تجلیل از دبیران برتر انجمن ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، روز سه شنبه مورخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ دکتر حسین رنجبر ریاست دانشگاه به همراه معاونان دانشگاه نشستی صمیمی با دبیران انجمن علمی دانشگاه در اتاق جلسات حوزه ریاست برگزار نمودند.

در این جلسه نخست ریاست دانشگاه اظهار خوشحالی کردند که در این نیمسال تحصیلی دو بار در خدمت انجمن های علمی بودند و سپس بیان فرمودند: «اعتقاد دارم که انجمن علمی در اهداف علمی دانشگاه کمک کننده هستند و باید این انجمن ها را جدی بگیریم. از وظایف ذاتی این انجمن ها می توان مطالب گری، ارتباط تنگاتنگ با کارگروه تضمین کیفیت اساتید که ایجاد کردیم و برنامه محوری را بعنوان نمود.

به فرمایش جناب دکتر سیدرسول عمادی، مدیرکل آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه شمال نگین و افتخار دانشگاه های غیرانتفاعی است و در همایش ملی نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن ساز، دانشگاه شمال بعنوان دانشگاه برتر شناخته شد. همچنین جزء دانشگاه برتر جهادی استان مازندران معرفی شده ایم. در جشنواره بازیهای بومی و محلی استان مازندران که در دانشگاه شمال برگزار شد. این جشنواره بر تارک جامعه علمی درخشید و خبر آن جهانی شد. دبیر کل یونسکو طی نامه ای از پخش خبر این جشنواره در کشور پاریس و تمامی دانشگاه های عضو یونسکو در جهان خبر دادند.

در مسابقات والیبال منطقه ۲ کشوری تیم دانشگاه شمال با کسب مقام دوم برای دانشگاه افتخار آفرین شده اند. در المپیاد ورزشی دانشگاه ها که در دانشگاه اصفهان برگزار می شود دانشگاه شمال نیز با اعزام ۲۰ ورزشکار انشااله باز هم شاهد کسب افتخار و موفقیت خواهیم بود. در حوزه پژوهش هم جزء ۱۰ دانشگاه برتر انتخاب شدیم.

در چشم انداز ۴ ساله دانشگاه با اندیشیدن و در پی آن عمل کردن به اهداف عالی خویش نائل خواهیم آمد. از شما دبیران محترم انجمن علمی دانشگاه کمال تشکر و سپاس را دارم. برای درخشش علم در دانشگاه شمال قیام کنید تا دانشگاهی بلند پرواز داشته باشیم.»

سپس دکتر رودی معاون دانشجویی – فرهنگی دانشگاه ضمن تشکر از دبیران انجمن های علمی دانشگاه، بیان داشتند: «در انتخابات انجمن علمی دوره بعدی کمک کنید تا تحرکی جدی و انتخاباتی قوی داشته باشیم و در بحث انتقال دانش به دبیران جدید انجمن ها کوشا باشید. سپس گروه های روانشناسی، حقوق ، معماری و کامپیوتر را بعنوان انجمن های فعال معرفی نمودند.»

در ادامه به درخواست ریاست دانشگاه، هر یک از دبیران انجمن نقد های خویش را بیان نمودند و در پایان لوح سپاس و هدیه ای تقدیم حضور دبیران فعال انجمن های علمی گردید.