نشست مشترک کار آفرینان برتر شهرستان آمل با مدیران ارشد اجرایی استان و شهرستان

اولین نشست مشترک کارافرینان برتر شهرستان آمل با مدیران ارشد استان و شهرستان اداره کار، تعاون و امور اجتماعی به میزبانی دانشگاه شمال و با حضور ریاست دانشگاه، جناب پروفسور رستمی، صبح روز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸، در محل سالن جلسات دانشگاه برگزار شد و اهداف و برنامه های کانون تازه تاسیس کارآفرینان استان مازندان توسط دبیر این کانون جناب دکتر قاسمی ارائه و سپس هریک از مدعوین محترم نقطه نظرات و دیدگاههای خود را در رابطه با این کانون اظهار داشته اند.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها