نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های دولتی و برخی دانشگاه های غیردولتی کشور در مشهد مقدس

✅ حضور جناب آقای دکتر رستمی، ریاست محترم دانشگاه شمال در نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های دولتی و برخی دانشگاه های غیردولتی کشور در مشهد مقدس، که در ۱۵ و ۱۶ تیرماه در مشهد مقدس با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.