برگزاری رویداد ملی و بین المللی روانشناسی

نشست هم‌اندیشی علمی دانشگاه شمال با باشگاه نخبگان جوان و فرهیختگان دانشگاه شمال با همکاری باشگاه تخصصی ره آموز در خصوص برگزاری رویداد ملی و بین المللی هفته علمی فرهنگی روانشناسی با محوریت آموزش و پژوهش

نشست هم‌اندیشی علمی دانشگاه شمال با باشگاه نخبگان جوان و فرهیختگان دانشگاه شمال و با همکاری باشگاه تخصصی ره آموز (زیر مجموعه دانشگاه شمال) در فضای دانشکده علوم انسانی و اجتماعی با حضور سرپرست محترم دانشگاه شمال جناب آقای دکتر حسین رنجبر و معاونین محترم پژوهشی و دانشجویی و همچنین ریاست محترم دانشکده و مدیران ستادی دانشگاه با نمایندگان باشگاه پژوهشگران روانشناسی ره آموز جناب آقای دکتر مجتبی پرهیزگاری دکتری مدیریت گرایش منابع انسانی و جناب آقای آریا ناصری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و عضو بنیاد ملی نخبگان در روز سه شنبه مورخ ۲۰-۴-۱۴۰۲  برگزار گردید.

در این نشست در خصوص برگزاری رویداد ملی و بین المللی هفته علمی -فرهنگی روانشناسی با محوریت آموزش و پژوهش بحث و تبادل نظر صورت گرفت.