نهمین جلسه شورای دانشگاه (دوره جدید) با حضور ریاست دانشگاه، معاونان و روئسای دانشکده ها، مدیران روابط عمومی و حراست

نهمین جلسه شورای دانشگاه (دوره جدید) با حضور ریاست دانشگاه، معاونان و روئسای دانشکده ها، مدیران روابط عمومی و حراست، روز دوشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صبح در سالن VIP حوزه ریاست برگزار شد.

در آغاز دکتر رنجبر مقدمتا اشاره داشتند که جلسه مهمی در این هفته تحت عنوان آیین نکوداشت پروفسور رستمی و نام آوران دانشگاه شمال داریم. با وجود دعوت از جناب وزیر، آقای دکتر زلفی گل وزیر محترم علوم، اعلام داشتند به دلیل تراکم امور قادر به حضور در این جلسه نیستند و به حضور مقاماتی از وزارتخانه و استان اشاره داشتند و تاکید بر هرچه با شکوه تر برگزار شدن این آیین داشتند.
سپس دکتر فدوی به عنوان مسئول برگزاری این آیین نکوداشت با ارایه سین برنامه و آنچه باید در این همایش انجام شود گزارشی را ارائه نموده اند. در ادامه شورا دانشگاه وارد شور و بررسی پیرامون دستورهای کار جلسه به شرح زیر شده است.

  • بررسی دستورات باقیمانده جلسه قبل هیات رئیسه دانشگاه.
  • هماهنگی جهت بکارگیری کارمندان حوزه های مختلف برای برگزاری امتحانات.
  • بررسی استقرار دبیرخانه شبکه اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور در مازندران.
  • بررسی گزارش معاونت فرهنگی، دانشجویی در خصوص چگونگی اهدا یک جلد کتاب به دانشجویان با محوریت
    ارزش های ایرانی اسلامی.
  • تعیین دفتر اجرای تفاهم نامه دانشگاه و یونسکو و چگونگی تجهیز آن.