هفته دوم امتحانات پایان‌ نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و بازدید میدانی ریاست دانشگاه از سالن برگزاری امتحانات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، صبح روز شنبه مورخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۲، مصادف با شروع هفته دوم امتحانات پایان‌ نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه شمال به اتفاق هیأت همراه، از سالن برگزاری امتحانات دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، در دانشکده فنی و مهندسی بازدید نمودند.

تصاویر این بازدید پیوست می باشد.