همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

دانشگاه مازندران با همکاری بسیج دانشجویی استان برگزار می کند.

همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت conf.umz.ac.ir/crepe

و یا به بسیج دانشجویی دانشگاه شمال  مراجعه فرمایید.