همایش هوش مصنوعی و حقوق

دانشگاه شمال با همکاری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و کمیسیون ملی یونسکو برگزار می کند.

دانشگاه شمال

با همکاری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی

و کمیسیون ملی یونسکو برگزار می کند:

” همایش هوش مصنوعی و حقوق “

با حضور اساتید برجسته دانشگاه شهیدبهشتی و دیگر دانشگاه ها

زمان: چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۸
مکان: سالن همایش های بین‌المللی دانشگاه شمال