بمناسبت روز دانشجو، رئیس و مسئولان دانشگاه با اهدای گل به ملاقات دانشجویان رفتند

همزمان با روز دانشجو رئیس و مسئولان دانشگاه شمال ضمن حضور در دانشکده ها با اهدای گل به دانشجویان، این روز را گرامی داشتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در نخستین ساعات صبح امروز ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲ دکتر حسین رنجبر، رئیس دانشگاه با همراهی معاون اداری و مالی، معاون پژوهشی و فناوری، مدیر دانشجویی، مدیر اداری، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی و مدیر حراست دانشگاه با حضور در دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی، علوم ورزشی و فنی و مهندسی و تقدیم گل به دانشجویان، روز دانشجو را به این عزیزان تبریک گفتند.

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده علوم ورزشی

دانشکده فنی و مهندسی