یازدهمین جلسه شورای دانشگاه (دوره جدید) با حضور ریاست دانشگاه، معاونان، روئسای دانشکده ها، مدیران روابط عمومی و حراست

یازهمین جلسه شورای دانشگاه با حضور دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه، معاونان، روئسای دانشکده ها، مدیران روابط عمومی و حراست، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
نخست دکتر حسین رنجبر پیش از دستور کار جلسه، عنوان نمودند: «در مورد چشم انداز دانشگاه باید بگوییم دانشکده ها، محور آن هستند و باید شاهد خروجی از دانشکده ها باشیم. همچنین منافع دانشگاه باید صرف توسعه آن شود و اخیرا نامه ای در ۸ بهمن ۱۴۰۲ در همین خصوص آمده است که مسئولیتش با ریاست دانشگاهست. نکته بعدی ایجاد بک تور مجازی است که مسئولیتش با روابط عمومی است. همچنین یک درصد از بودجه در اختیار رییس دانشگاه قرار گرفته است.

همچنان پاسخگویی در دانشگاه مورد تاکید است که بعضا برخی از دانشجویان نسبت به آن گلایه دارند. باید پاسخگو باشیم و عذر خواهی را به یک فرهنگ عمومی در دانشگاه تبدیل کنیم. نکته بعدی راجع به میانگین ارزیابی استادان است که در سطح بالاتر قرار گرفته است. باید در مورد چگونگی ارزیابی نمره دانشجویان مقرراتی وضع کنیم تا مثلا قسمت اعظم نمره در میان ترم نباشد. شجاعت در مدیریت، ارزیابی کیفیت مدیران دانشگاه، تدوین برنامه جامع همایشها از سوی دانشکده ها، برپایی همایش دانش آموختگان کار آفرین در اسفند ۱۴۰۲، تاسیس مجله های علمی، تاسیس اتاق فکر، ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه از موضوعات مهمی بودند که ریاست دانشگاه پیرامون آن سخنانی را بیان داشتند .

سپس اعضا وارد دستور کار جلسه شدند. از جمله این مصوبات این بوده است که طی مکاتبه ای به نامزدان نمایندگی شهرستان آمل ابلاغ شود تا امکانات دانشگاهی با پرداخت هزینه های آن، در اختیار نامزدان برای تبلیغات قرار بگیرد.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها