پنجمین جلسه مقدماتی جهت برگزاری هرچه باشکوه تر جشنواره فرهنگی ورزشی آیین های بومی-سنتی مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، پنجمین جلسه مقدماتی جهت برگزاری هرچه باشکوه تر جشنواره فرهنگی ورزشی آیین های بومی-سنتی مازندران روز دوشنبه مورخ ۱۷  اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد.


ابتدا دکتر حسین رنجبر ریاست دانشگاه، از خانم دکتر یزدانی، معاون بین الملل کمیسیون ملی یونسکو ایران بخاطر  تشریف فرمایی به دانشگاه شمال تشکر و قدردانی نمودند. سپس در تشریح فلسفه برگزاری این جشنواره فرهنگی، به رسالت دانشگاه به عنوان نهاد تمدن ساز و تاثیرگذار، در جهت اجرای مسولیت اجتماعی اشاره داشتند. ضمنا بیان نمودند: «این  جشنواره سبب حفظ و احیای آیین های بومی- سنتی منطقه مازندران خواهد شد.»


سپس دکتر رودی معاون دانشجویی-فرهنگی دانشگاه به دلایل برگزاری این جشنواره و شرح اقداماتی که تاکنون برای برگزاری این جشنواره انجام شده است پرداختند.
در ادامه برخی از  اعضای کمیته برگزاری جشنواره، نقطه نظرات خود را در خصوص بهتر برپایی این جشنواره ارائه دادند.

پس از بیان نقطه نظرات از سوی دست  اندرکاران این جشنواره خانم دکتر یزدانی، معاون بین الملل کمیسیون ملی یونسکو ایران، به سه ماموریت مهم بونسکو، ارتقاء سطح مشارکت و اقتدار در جامعه علمی از طریق دسترسی برابر، ظرفیت‌سازی و مشارکت در دانش اشاره داشتند و با استقبال از این  رویدادهای پیش رو، رهنمودهای لازم برای گسترش آن به سطح  منطقه ای و بین المللی، جمع آوری اسناد و مدارک، مستندسازی جهت ثبت این رویدادها در سطح ملی و در یونسکو مطرح نمودند.