پیام تبریک ریاست دانشگاه بابت کسب مدال طلای المپیاد دانشجویان جهان توسط علیرضا حسین پور