پیام تبریک رییس دانشگاه شمال به استاندار مازندران و عضو هیات امناء دانشگاه

 

دکتر عباسعلی رستمی رییس دانشگاه شمال آمل ، در پیامی انتصاب احمد حسین زادگان را به عنوان استاندار مازندران تبریک گفت.