فهرست مطالب صفحه:

شماره های عمومی دانشگاه شمال

شماره تماس سانترال دانشگاه

۴۴۲۰۳۷۱۰-۱۳

نمابر دبیرخانه مرکزی دانشگاه

۴۴۲۰۳۶۳۸ و ۴۴۲۰۳۷۵۵

پیش شماره شهر آمل (۰۱۱) می باشد.

جهت تایید فکس، با شماره ۴۴۲۰۳۶۳۸ تماس بفرمائید.

حوزه ریاست دانشگاه

دکتر حسین رنجبر

سرپرست دانشگاه

دکتر هادی پژومان

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی و روابط عمومی دانشگاه

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۶۳۹

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۶

دکتر روح اله تقوی

مشاوره مالی و مشاوره اجرایی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۶۳۹

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۰

دکتر ناهید پارسا

سرپرست مدیریت دفتر حقوقی دانشگاه و دفتر حقوقی حمایت از کارکنان و اعضاء هیات علمی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۶۳۹

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۶

مهندس یاسر رجبی

مدیر حراست

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۳۲

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۴

مهندس وحید ابراهیمی

مدیر حوزه ریاست

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۶۳۹

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۰

مهندس زهرا طاهرنژاد

مسئول حوزه ریاست و کارشناس روابط عمومی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۶۳۹

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۶

حراست دانشگاه

مهندس یاسر رجبی

مدیر حراست

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۳۲

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۴

محمدعلی فلاح

مسئول حفاظت فیزیکی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۱۹

شماره داخلی دانشگاه: ۲۸۲

غلامرضا ابراهیم نژاد

مسئول اسناد طبقه بندی شده حراست

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۱۹

شماره داخلی دانشگاه: ۲۸۲

رقیه عموزاده / عباداله مختاری / محمدرضا برارپور / هادی رنجبر

کارمندان حراست

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۱۹

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۲

فرهاد باکری / مجتبی باکری / نادعلیزاده / رضوی / اسماعیلی / اخوان

کارمندان انتظامات

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۱۹

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۲

دفتر معاونت های دانشگاه

سیدعیسی فاطمی

مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۴۸

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۱

سیدعیسی فاطمی

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۷

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۲

سیدعیسی فاطمی

مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۵۶

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۳

جواد علیپور

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۸

شماره داخلی دانشگاه: ۲۹۰

مجید باقرزاده

مسئول دفتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۳۴

شماره داخلی دانشگاه: ۲۷۷

نصرت اله محمد زاده

مسئول دفتر دانشکده فنی و مهندسی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۶

شماره داخلی دانشگاه: ۲۸۵

حشمت اله آقایی مقدم

مسئول دفتر دانشکده علوم ورزشی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۵۴

شماره داخلی دانشگاه: ۲۴۲

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر مرتضی عباس قربانی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۴۸

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۱

سیدعیسی فاطمی

مسئول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۴۸

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۱

دکتر سیدصادق مطلبی

مدیر تحصیلات تکمیلی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۵۰

شماره داخلی دانشگاه: ۲۷۶

حافظ مظفری

مسئول برنامه ریزی آموزشی و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۵۰

شماره داخلی دانشگاه: ۲۵۴

ابراهیم حیدری / مهدی کمالی نسب

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۵۰

شماره داخلی دانشگاه: ۲۵۴

دکتر لیلا رستمی

مدیر دفتر نظارت، سنجش و امور هیات علمی و مدعو

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۴۱

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۴

سیدرضا فاطمی

مسئول نظارت و ارزیابی، گسترش آموزشی و امور هیات علمی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۴۱

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۴

مهندس چنگیز رویدل

مدیر اداره آموزش

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۱۵

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۶

سیده سمیه محمدی نیاکی

مسئول دفتر مدیر آموزش و مسئول دایره امتحانات

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۱۵

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۶

سیده هانیه میرباقری

مسئول اداره دانش آموختگان

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۶۳۶

بدلیل کثرت تماسها از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح پاسخگو می باشند

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۶

سیدمحسن هاشمی میری / سیف اله اژدری

کارشناسان آموزش (امور دانش آموختگان)

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۶۳۶

بدلیل کثرت تماسها از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح پاسخگو می باشند

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۶

سپیده اشراقی

مسئول آمار، استعداد درخشان و دبیرخانه کمیسیون موارد خاص آموزش

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۶۳۷

شماره داخلی دانشگاه: ۲۱۹

فرهاد پژند

مسئول دایره پذیرش و ثبت نام

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۴

شماره داخلی دانشگاه: ۲۱۳

بابک محمدپور

کارشناس آموزش (دایره پذیرش و ثبت نام)

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۴

شماره داخلی دانشگاه: ۲۱۳

رهبر مختاری

کاردان آموزش (بایگانی)

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۴

شماره داخلی دانشگاه: ۲۱۳

احمدرضا کیقبادی

مسئول آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۴۹

شماره داخلی دانشگاه: ۲۸۱

مجید باقرزاده

کارشناس آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۴

شماره داخلی دانشگاه: ۲۷۷

مرتضی رستمی

مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۴۶

شماره داخلی دانشگاه: ۲۴۸

نصرت اله محمدزاده

کارشناس حضور و غیاب دانشکده فنی و مهندسی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۴۶

شماره داخلی دانشگاه: ۲۴۸

مهربان نجفی

کارشناس آموزش دانشکده علوم ورزشی

شماره تماس مستقیم: –

شماره داخلی دانشگاه: ۲۷۹

حشمت اله آقایی مقدم

کارشناس حضور و غیاب دانشکده های علوم انسانی و علوم ورزشی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۵۴

شماره داخلی دانشگاه: ۲۴۲

معاونت اداری و مالی

دکتر محمدرضا فدوی امیری

معاونت اداری و مالی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۸

شماره داخلی دانشگاه: ۲۹۰

جواد علیپور

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۸

شماره داخلی دانشگاه: ۲۹۰

عادل صمیمی آملی

مدیر امور مالی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۳۷

شماره داخلی دانشگاه: ۲۴۱

موسی بابازاده

مسئول اداره دریافت و پرداخت مالی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۰

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۷

ربابه رمضانی

مسئول حسابداری امور مالی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۰

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۷

زهرا واحدی

مسئول حسابداری دانشجویان امور مالی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۰

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۷

عبداله اسدی پور

کارمند امور مالی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۰

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۷

فاطمه اسماعیل پور

کاردان امور مالی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۰

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۷

اسماعیل مختاری

مدیر اداری و پشتیبانی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۳۵

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۵

مسعود شالیکار

رئیس اداره کارگزینی و رفاه

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۱۷

شماره داخلی دانشگاه: ۲۳۹

فرامرز پاکدل

مسئول کارپردازی و خرید

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۳۵

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۵

فرشاد مظفری

کارشناس امور اداری

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۳۵

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۵

نوروز حسینیان

کارمند امور اداری (انبار دار)

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۵۱

شماره داخلی دانشگاه: ۲۳۲

سعید عباس زاده

مسئول دبیرخانه

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۳۸

شماره داخلی دانشگاه: ۲۶۳

غلامرضا نبی زاده

مسئول فنی تاسیسات

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۴

شماره داخلی دانشگاه: ۲۷۰

صالح رضا پور

تکنسین

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۴

شماره داخلی دانشگاه: ۲۷۰

مهدی محمدی / عبداله عباسنژاد / مجید باکری

خدمات ساختمان آمارد

شماره تماس مستقیم: –

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۹۰

حمیدرضا نبی زاده / محسن ابریجن

مهماندار استادسرا

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۱

شماره داخلی دانشگاه: ۲۵۱

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر غلامعلی رودی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۷

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۲

سیدعیسی فاطمی

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۷

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۲

هوشیار حقیقی

مدیر دانشجویی و کمیسیون موارد خاص

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۴۲

شماره داخلی دانشگاه: ۲۳۵

کامران مظفری نهر

مسئول صندوق رفاه دانشجویان

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۵۳

شماره داخلی دانشگاه: ۲۹۳

یاسر بهروزی

کارشناس امور دانشجوئی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۴۲

شماره داخلی دانشگاه: ۲۳۵

مجید عفتی

مدیر تربیت بدنی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۵۳

شماره داخلی دانشگاه: ۲۹۳

وحید ابراهیمی

دبیر کمیته انضباطی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۶۳۹

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۰

معاونت پژوهشی و فناوری

دکتر سعید فلاحیان

معاونت پژوهشی و فناوری

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۵۶

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۳

سیدعیسی فاطمی

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۵۶

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۳

دکتر ابراهیم صادقی

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و آموزشهای کوتاه مدت

شماره تماس مستقیم: –

شماره داخلی دانشگاه: –

رضا رستمی

مدیر دوره های حرفه ای و آزاد

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۱۵۸۷۸۶۵۵

شماره داخلی دانشگاه: –

ابراهیم قصابی

مسئول آزمونهای بین المللی و پژوهش

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۳۳

شماره داخلی دانشگاه: ۲۵۲

حسین صالحی

مسئول فناوری اطلاعات

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۳۳

شماره داخلی دانشگاه: ۲۹۲

مجید فرزانه

کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۴۷

شماره داخلی دانشگاه: ۲۶۰

دکتر رحمت پاشا امیری

کارشناس کتابخانه

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۱۸

شماره داخلی دانشگاه: ۲۱۲

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دکتر سعید امامقلی زاده

رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۳۴

شماره داخلی دانشگاه: ۲۷۷

احمدرضا کیقبادی

مسئول آموزش دانشکده و کارشناس آموزش رشته های مدیریت، حسابداری و گروه عمومی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۴۹

شماره داخلی دانشگاه: ۲۸۱

مجید باقرزاده

مسئول دفتر رئیس دانشکده و کارشناسی آموزش رشته های حقوق، علوم قضایی و روانشناسی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۳۴

شماره داخلی دانشگاه: ۲۷۷

علی ابراهیم پور

خدمات دانشکده

شماره تماس مستقیم: –

شماره داخلی دانشگاه: ۲۳۱

دانشکده فنی و مهندسی

مهندس لطفعلی یزدانی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۶

شماره داخلی دانشگاه: ۲۸۵

نصرت اله محمدزاده

مسئول دفتر رئیس دانشکده و کارشناس حضور و غیاب

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۶

شماره داخلی دانشگاه: ۲۸۵

مرتضی رستمی

مسئول آموزش دانشکده

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۴۶

شماره داخلی دانشگاه: ۲۴۸

محمد خانزاد

مسئول آزمایشگاه ها و کارگاه ها

شماره تماس مستقیم: –

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۷

علی باشام

کارشناس آزمایشگاه ها و کارگاه ها

شماره تماس مستقیم: –

شماره داخلی دانشگاه: –

اصغر امجدی / حسین قاسم پور

خدمات دانشکده

شماره تماس مستقیم: –

شماره داخلی دانشگاه: ۲۱۶

دانشکده علوم ورزشی

دکتر محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی

رئیس دانشکده علوم ورزشی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۵۴

شماره داخلی دانشگاه: ۲۴۲

حشمت اله آقایی مقدم

مسئول دفتر رئیس دانشکده و کارشناس حضور و غیاب دانشکده های علوم انسانی و علوم ورزشی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۵۴

شماره داخلی دانشگاه: ۲۴۲

مهربان نجفی

کارشناس آموزش دانشکده

شماره تماس مستقیم: –

شماره داخلی دانشگاه: ۲۷۹

فضل اله حبیبی

خدمات دانشکده

شماره تماس مستقیم: –

شماره داخلی دانشگاه: ۲۲۱

موسسه دانشگاهی

دکتر محمدحسین رضوی

مدیر عامل موسسه دانشگاهی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۴۴

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۰

خدیجه کیوان

ذیحساب و مدیر مالی موسسه دانشگاهی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۲۹

شماره داخلی دانشگاه: ۲۶۱

فرشید مظفری

مدیر اجرایی موسسه دانشگاهی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۴۵

شماره داخلی دانشگاه: ۲۰۵

کبری محسن زاده

مسئول امین اموال و کارشناس دبیرخانه موسسه

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۶۳۸

شماره داخلی دانشگاه: ۲۶۳

پیمانکاران مستقر در محوطه دانشگاه

امور کامپیوتری، لوازم التحریر و کتاب فروشی

آزاده روزخوش

شماره تماس مستقیم: ۴۳۱۲۶۰۹۲

شماره موبایل: ۰۹۳۵۹۰۳۴۸۵۵

انتشارات پردیس دانشگاه

حسن بهزادی / علیرضا سعیدی

شماره تماس مستقیم: ۴۳۱۲۶۰۹۳

شماره موبایل: ۰۹۱۱۹۱۵۸۳۸۶

کافه فنی و انتشارات دانشکده فنی

روح اله عزیزی

شماره تماس مستقیم: ۴۴۲۰۳۷۱۴

شماره موبایل: ۰۹۱۱۸۵۳۷۲۲۳

رستوران و سلف دانشجویی

رضا آذر بهرام

شماره تماس مستقیم: –

شماره موبایل: ۰۹۱۱۱۲۷۲۱۲۶

بوفه دانشجویی ساختمان رستوران

رضا افتری

شماره تماس مستقیم: –

شماره موبایل: ۰۹۱۱۸۲۱۸۳۷۳

هایپر مارکت ابراهیمی

حمیدرضا ابراهیمی

شماره تماس مستقیم: –

شماره موبایل: ۰۹۱۱۲۲۰۰۴۵۳

کافه قهوه مانترا

سیدفرشاد حسینی

شماره تماس مستقیم: –

شماره موبایل: ۰۹۳۰۵۱۹۰۱۰۰

بوفه نان داغ، کباب داغ

سینا اسماعیلی

شماره تماس مستقیم: –

شماره موبایل: ۰۹۰۳۷۸۵۲۰۵۱

بوفه ویتامینه

وحید محمدعلی تبار اندواری

شماره تماس مستقیم: –

شماره موبایل: ۰۹۱۱۹۱۹۲۴۹۰

تاکسی تلفنی

محسن ابریجن

شماره تماس مستقیم: –

شماره موبایل: ۰۹۱۱۱۲۵۴۶۹۴

پارکینگ طبقاتی

عباداله مختاری

شماره تماس مستقیم: –

شماره موبایل: ۰۹۱۱۹۱۶۳۲۰۴

کارواش

مریم یعقوبی

شماره تماس مستقیم: –

شماره موبایل: ۰۹۱۱۵۷۷۲۰۱۵