کارگروه ثبت نام دانشجویان جدید الورود

روز شنبه مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، کارگروهی با حضور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، هیات رئیسه و مدیران ستادی دانشگاه، در سالن VIP حوزه ریاست در خصوص هماهنگی جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد برگزار گردید. در این جلسه موضوعاتی از قبیل: زمانبندی ثبت نام، مکان ثبت نام، استقرار افراد، میزان علی الحساب دریافتی بابت شهریه و موارد دیگر، مورد بحث و بررسی و پس از مشورت اعضای جلسه، مورد تصویب قرار گرفت.