گردهمایی استادان و دانشجویان دانشگاه شمال در حمایت از استادان و دانشجویان معترض به جنایات رژیم غاصب اسرائیل در سراسر جهان

به اطلاع استادان و دانشجویان گرامی دانشگاه شمال می رساند:

با توجه به خیزش جهانی استادان و دانشجویان در محکوم نمودن جنایات رژیم سفاک صهیونیستی
و بنا بر اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

امروز یکشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

کلیه کلاس های دانشگاه از ساعت ۱۲ الی ۱۴ (بعد از نماز ظهر و عصر)

تعطیل و مراسم انزجار از این رژیم اشغالگر در دانشگاه شمال برگزار خواهد شد.

زمان و مکان برگزاری مراسم: (بعد از نماز ظهر و عصر) روبروی دانشکده علوم ورزشی

ضمنا کلاس های ساعت ۱۴ به بعد به روال عالی خویش دایر می باشد.

روابط عمومی دانشگاه شمال