گروه حقوق دانشگاه شمال برگزار می کند (برگزاری اولین دادگاه مجازی Moot Court، رسیدگی به پرونده قتل)

زمان: روز دوشنبه ۲۲-۸-۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰
مکان: تالار بین المللی همایش های دانشگاه شمال (واقع در ساختمان آمارد)