✅ برگزاری کارگاه آموزشی رفتار سازمانی

🔸️ در راستای ارتقای سطح دانش و افزایش بهره وری و همچنین توسعه آموزش کارکنان و مدیران دانشگاه، اولین جلسه کارگاه آموزشی رفتار سازمانی، روزدوشنبه در تاریخ ۱۴۰۲-۰۵-۳۰ از ساعت ۱۳ الی ۳۰ : ۱۴ در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.