برافراشتن پرچم دانشگاه شمال بر بام ایران (قله دماوند)

 

جناب آقای سید سجاد طیبی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران_ زلزله ، این موفقیت را به جنابعالی و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماییم

معاونت دانشجویی فرهنگی_ تربیت بدنی و فوق برنامه