دومین نشست ریاست دانشگاه با همکاران حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، صبح روز شنبه مورخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه نشستی با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیران و کارکنان این حوزه برگزار نمودند.

در این نشست که در سالن رستوران سنتی دانشگاه برگزار گردید، موضوعات امور آموزشی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی جهت حل مشکلات دانشجویان به شرح زیر مطرح گردید.

  • مساعدت لازم در حل مشکلات امور آموزشی دانشجویان.
  • جلوگیری از اطاله وقت دانشجویان.
  • کوتاه شدن فرایند فارغ التحصیلی و درخواست حذف پزشکی.
  • بروزرسانی سرفصل درسی گروه های آموزشی و اطلاع رسانی به دانشجویان.
  • رفع نواقص مدارک در پرونده های دانشجویان ثبت نامی جدید.
  • ارایه چند گروه درسی برای دروس رشته ها جهت رفع تداخل دروس.
  • ارایه راهنمایی صحیح و دقیق به دانشجویان در امور آموزشی.