برگزاری سمینار ازدواج با محورهای: آشنایی با اصول صحیح ازدواج و خوشبختی، کارکرد و فواید ازدواج

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، صبح روز یکشنبه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، سمینار ازدواج، با دو محور آشنایی با اصول صحیح ازدواج و خوشبختی، و کارکرد و فواید ازدواج، به همت همکاران حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، در سالن همایش بین المللی دانشگاه شمال برگزار گردید.

خانم دکتر مومنی و آقای دکتر نائیجی سخنرانان تخصصی این سمینار بوده اند، که با استقبال دانشجویان همراه شد.