سالروز میلاد منجی عالم بشریت بر همگان تبریک و تهنیت باد

السَّلاَمُ عَلَى الْقَائِمِ الْمُنْتَظَرِ وَ الْعَدْلِ الْمُشْتَهَر …

صبحدم پیک مسیحا دم جانان آمد
گفت برخیز که آرام دل و جان آمد

سحر از پرده نشینان حریم خلوت
نغمه برخاست که شاهنشه خوبان آمد

عاشقان را رسد این طرفه بشارت ز سروش
که سحرگاه شب نیمه شعبان آمد

وارث تاج نبى اوست که با دعوت حق
بهر افراشتن پرچم قرآن آمد

فرارسیدن سالروز میلاد سراسر امید و برکت منجی عالم بشریت، حضرت بقیه الله الاعظم حجت بن الحسن العسکری (عج) بر همگان تبریک و تهنیت باد.