برگزاری هفتمین جلسه فوق العاده هیأت رئیسه دانشگاه شمال (دوره جدید)

هفتمین جلسه فوق العاده هیأت رئیسه دانشگاه شمال (دوره جدید) ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

در این جلسه دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه، اظهار داشتند:
«پس از بررسی، ضروری دیدم تا برخی دستورِ کارهای پیشین، مجددا مورد تدقیق قرار بگیرد تا سرانجام و نتیجه اجرایی آنها پیگیری شود. همچنین از حوزه معاونت محترم دانشجویی-فرهنگی بخاطر برگزاری نشست دانش آموختگان کارآفرین تشکر می کنم. همایش بسیار خوبی برگزار شد. این همایش می تواند دستاوردهای بسیار خوبی برای دانشگاه داشته باشد. در مورد آمایش دانشگاه‌ها لازم است معاونت آموزشی نامه ای تهیه نماید تا اقدام موثری در جهت توسعه دانشگاه شود. نکته مهم دیگر رعایت سلسله مراتب اداری در پیوند با نهادهای اداری و حکمرانی برون دانشگاهی است. همچنین رعایت شرایط قانونی برای ایجاد نهادها و عضویت در این نهاده است. حضور منظم مدیران، خاصه در روز شنبه مورد تاکید است. موضوع دیگر تفریغ بودجه است که باید هرچه زودتر گزارش آن ارائه شود.»

سپس دکتر کمانگر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، از حضور خود در جلسه سراسری معاونین آموزشی، در وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، گزارشی ارائه دادند و مواردی جزیی از سیاست های آموزشی وزارت علوم را به این شرح بیان نمودند: «اهمیت بایگانی دیجیتال، کدصحت و همچنین شدت پیگیری آمایش در دستور کار وزارت علوم است. سطح بندی دانشگاه برای جذب دانشجو مهم می باشد. جذب دانشجو براساس فرصتهای شغلی باید باشد و اینکه اطلاعات موسسات و دانشگاه‌ها باید بروز باشد. ‌دانشگاه‌ها باید مطابق با آمایش، مامور کار باشند و …»

در نهایت مصوبات پیشین هیات رییسه مرور و بررسی گردید. در خصوص مواردی که عملیاتی نشد و نیاز به اقدام دارد، تصمیماتی اتخاذ شده است.