بازدید میدانی ریاست دانشگاه و هیات همراه از تجهیزات جدید آزمایشگاه ها و کلاس آتلیه دانشکده فنی و مهندسی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، صبح روز یکشنبه مورخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، دکتر حسین رنجبر ریاست دانشگاه به اتفاق هیات رئیسه و مدیران اجرایی دانشگاه از دانشکده فنی و مهندسی بازدید بعمل آوردند.

ریاست دانشگاه در این بازدید از آزمایشگاه ها و آتلیه های دانشکده بصورت میدانی دیدن فرموده و کمبودها، امکانات و تجهیزات دانشکده را مورد بررسی قرار دادند.

با عنایت به گزارش و اعلام نیاز ریاست دانشکده فنی و مهندسی، جناب مهندس یزدانی، مقرر گردید تجهیزاتی از قبیل صندلی آتلیه خریداری و بروزرسانی کامپیوترهای آزمایشگاه معماری انجام گردد.