کسب مقام قهرمانی تیم دانشگاه شمال در مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه ۲ کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، در مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه ۲ کشور، تیم دانشگاه شمال با غلبه بر تمامی حریفان و نیز در دیدار فینال با غلبه بر حریف خود (دانشگاه گنبد)، با اقتدار مقام قهرمانی را از آن خود نمود و ضمن کسب عنوان قهرمانی، مجوز حضور در شانزدهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان کشور را کسب کرد.