برگزاری مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره فرهنگی-ورزشی آئین های بومی مازندران

به گزاری روابط عمومی دانشگاه شمال، صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره فرهنگی-ورزشی آئین های بومی مازندران، توسط دانشگاه شمال با همکاری کمیسیون ملی یونسکو، شهرداری آمل، اداره کل میراث فرهنگی مازندران و اداره ورزش و جوانان شهرستان آمل، با حضور مقامات ملی، استانی و شهرستان، برگزار گردید.

به گزارش تصویر: