برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، روز دوشنبه مورخ ۷ خرداد ۱۴۰۳ راس ساعت ۸:۳۰ صبح، جلسه شورای فرهنگی با حضور دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه و سایر اعضای شورا در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای جلسه، دکتر حسین رنجبر مجددا شهادت رئیس جمهور و همراهانش را یادآور شده و قرائت فاتحه جهت شادی روح آنان را خواستار شدند. در ادامه ضمن سپاس از کلیه عوامل و همکاران دانشگاه در برپایی باشکوه جشنواره فرهنگی ورزشی در دانشگاه، موضوع فرهنگی در دانشگاه را امری بسیار مهم و پیچیده برشمردند و بر لزوم همکاری همه ارکان و واحدهای دانشگاه در جهت کمک به پیشبرد امور فرهنگی در دانشگاه تاکید نمودند.

در ادامه موضوعات دستور جلسه به شرح زیر مورد بحت و بررسی قرار گرفت.
 ارائه گزارش بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 ارائه گزارش اردوی دانشجویی مشهد مقدس
 ارائه گزارش مصوبات صورتجلسه قبلی
 تصویب آئین نامه تخفیفات فرهنگی
 کمیته ناظر بر نشریات
 فعالیت سایت فرنما (معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت عتف)
 ایجاد کانون نهج البلاغه
 نصب بنر در ایستگاه اتوبوس (ورودی دانشگاه) با مضامین ارشادی، حجاب و عفاف و انگیزشی
 بررسی چگونگی انجام اردوی زیارتی خانوادگی همکاران و اعضای هیات علمی دانشگاه به مشهد مقدس در تابستان ۱۴۰۳

آخرین اخبار و اطلاعیه ها