لیست دروس عملی و تیوری-عملی نیمسال دوم ۹۸-۹۹ که در تابستان تشکیل می شوند

اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان گرامی:
لیست دروس عملی و تئوری-عملی نیمسال دوم ۱۳۹۸-۹۹ که در تابستان تشکیل می شوند در فایل پیوستی قابل مشاهده می باشد. نمرات این دروس در همان نیمسال اخذ درس (۹۸۲) ثبت می شوند. با توجه به همزمانی تشکیل کلاس ها با ترم تابستان، دانشجویانی که متقاضی اخذ دروس صرفا عملی از لیست فوق در ترم تابستان هستند می توانند با ارسال ایمیل به کارشناس محترم (sepidehhheshraghi@gmail.com) تقاضای خود را ثبت نمایند تا در صورت وجود ظرفیت، واحد مربوطه اخذ گردد. برای این دسته از دانشجویان نمرات در ترم تابستان ثبت خواهد شد.

لیست دروس  تابستانکلیک کنید