برگزاری سومین جلسه اعضای هیات امنای انجمن خیریه حمایت از دانشجویان ایران، در راستای حمایت از دانشجویان آسیب پذیر و با حضور ریاست دانشگاه

صبح روز شنبه مورخ ۴ آذرماه ۱۴۰۲ ، سومین جلسه اعضای هیات امنای انجمن خیریه حمایت از دانشجویان ایران، در راستای حمایت از دانشجویان آسیب پذیر و با حضور ریاست دانشگاه شمال، در محل دفتر ریاست برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون شیوه نامه احراز دانشجویان مشمول حمایت این انجمن، بحث و بررسی صورت گرفت.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها