برگزاری مسابقه‌ فینال فوتسال درون دانشگاهی، بین دو تیم بهامان گالری و برادران تاچیبانا

مسابقه‌ فینال فوتسال درون دانشگاهی، بین دو تیم بهامان گالری و برادران تاچیبانا، روز سه شنبه مورخ ۵ دیماه ۱۴۰۲، در مجموعه ورزشی شمال مرعش دانشگاه شمال برگزار گردید.

این مسابقه‌ با اهدای کاپ قهرمانی و اهدای مدال توسط دکتر حسین رنجبر رئیس دانشگاه و معاونین و مدیران دانشگاهی، به اعضای تیم قهرمان که «تیم بهامان گالری» بوده است، به پایان رسید.