بازدید سرزده ریاست دانشگاه، از محل رستوران، بوفه ها و آلاچیق های مستقر در دانشگاه، به منظور نظارت بر قیمت کالا و خدمات دانشجویی و همچنین نظارت بر رعایت مسائل بهداشت محیطی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه، به همراه معاونین و چندتن از مسئولین اجرایی دانشگاه، به منظور نظارت بر قیمت کالا و خدمات دانشجویی و همچنین نظارت بر رعایت مسائل بهداشت محیطی، از محل رستوران، بوفه ها و آلاچیق های مستقر در دانشگاه، صبح روز شنبه ۲۳ دیماه ۱۴۰۲ بازدید نمودند.

در این بازدید سرزنده، ریاست دانشگاه جهت بهبود کمیت و کیفیت امور رفاهی این حوزه ها، به استماع نظرات دانشجویان پرداخته و دستورات مقتضی جهت پیگیری و رفع نواقص موجود را صادر فرمودند.