برگزاری مراسم معارفه مدیر توسعه و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، روز یکشنبه مورخ ۲۴ دیماه ۱۴۰۲، مراسم معارفه مدیر توسعه و توانمندسازی منابع انسانی، با حضور ریاست دانشگاه، اعضای هیات رئیس، مدیران و کارکنان بخش اداری و مالی دانشگاه، در سالن VIP حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید.

در این مراسم دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه، بیان داشتند: «یکی از اهداف بنده که در بدو کار اعلام کرده بودم، توانمند سازی نیروی کار بوده است. بر همین اساس یک پست جدید تحت عنوان مدیریت توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی، را ایجاد نموده و با توجه به پیشنهاد دکتر طریقی، معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه، آقای یاسر بهروزی را برای این سمت شایسته دیده ام.» همچنین فرمودند: «آموزش کارکنان در جهت رعایت پروتکل های اداری و تشریفاتی، تکریم ارباب رجوع، آموزشهای مختلف از قبیل: آیین نگارش اداری، و موارد دیگر، در دانشگاه شمال لازم است مورد تاکید قرار گیرد.»

دکتر طریقی، ضمن تشکر و تاکید اظهارات ریاست دانشگاه، برای آقای بهروزی جهت انجام این امور، آرزوی موفقیت کردند.

در ادامه آقای یاسر بهروزی برنامه های خود، در این جایگاه و سمت را تشریح کردند و در پایان حکم انتصاب ایشان با رعایت تشریفات قرائت و تقدیم وی گردید.