دانش آموختگان_

به صفحه ثبت اطلاعات دانش آموختگان خوش آمدید.

در این صفحه، در چند مرحله، اطلاعات عمومی و سوابق تحصیلی و شغلی شما در سیستم ثبت می گردد.

جهت امکان تماس با شما ، حتما شماره های تماس خود به همراه آدرس ایمیل فعال  خود را ثبت نمایید.

 

 


 

دانش آموختگان_

فرم ثبت نام و اطلاعات دانش آموختگانی که در زمان فارغ التحصیلی، فاقد کد ملی بوده اند!

مرحله 1 از 7 - بررسی امنیتی

14%
  • بررسی امنیتی / مقدار را محاسبه و در فیلد مقابل وارد نمایید.
    7 + 2 =